Blog, który wkaże Ci drogę do osiągnięcia sukcesu

Poznaj naszą redakcję

Kim jest komornik sądowy?

Norbert Chmielewski 2019-03-10 0 komentarzy
Kim jest komornik sądowy?

Dentysta, lekarz, policjant i wreszcie komornik – to kilka zawodów, z którymi przeciętny Kowalski chciałbym mieć jak najrzadszą lub wręcz żadną styczność. Niniejszy tekst skupia się wyłącznie na instytucji komornika, który zajmuje się wykonywaniem wyroków sądowych związanych z egzekucją. Na czym w praktyce polega jego praca?

Komornik sądowy w Bydgoszczy, Warszawie, Gdańsku, Lublinie, czy jakimkolwiek innym polskim mieście zapewnia wsparcie każdemu, kto dysponuje wyrokiem sądowym nakazującym wierzycielom uregulowanie zobowiązania, ale mimo to nie chcą oni tego zrobić. W tej sytuacji wszczęcie postępowania komorniczego staje się jedynym skutecznym wyjściem z sytuacji. Krótko mówiąc, komornik sądowy zajmuje się wykonywaniem tytułów egzekucyjnych przyznanych przez sąd.

Poza tym zadanie komornika polega również na sporządzaniu protokołu stanu faktycznego, zanim jeszcze proces sądowy zostanie wszczęty, a także dostarczaniu pism i dokumentów w ramach zleceń przyznanych przez sąd oraz sporządzaniu spisu inwentarza pozostałego po osobie, która zostawiła po sobie spadek. Jak więc widać, komornik służy pomocą każdemu, kto chce zrealizować swoje prawa i otrzymać należne mu na mocy wyroku sądu pieniądze.

W Polsce komornikiem mogą zostać wyłącznie osoby spełniające określone warunki. Chodzi m.in. o:

  • niekaralność,
  • nieograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • ukończenie 26. roku życia,
  • zdobycie tytułu magistra prawa,
  • ukończenie aplikacji komorniczej,
  • zdanie egzaminu komorniczego,
  • min. dwuletnie doświadczenie w pracy asesora komorniczego.

W Bydgoszczy wsparcie komornika można uzyskać pod adresem kancelaria.komornicza.com.pl. Dzięki pomocy świadczonej przez Daniela Woźnego odzyskanie należności na podstawie sądowego wyroku jest znacznie łatwiejsze.

Skomentuj wpis